NO NICOTINE, PLEASE!

RO: Au trecut mai bine de trei săptămâni de când am auzit pentru prima dată intro-ul de la Mad Men. Nu ştiu să spun cu exactitate care este motivul ce m-a determinat să dau play după play episoadelor, dar lupta se dă undeva între faptul că acţiunea se petrece în jurul unei agenţii de advertising din anii ’60 şi, uite aşa, piariţa în devenire, aici, în persoană, a vrut, cică, să aprofundeze domeniul şi între faptul că, pe Imdb, în dreptul serialului, era trecut „dramă” – slăbiciunea mea când vine vorba de filme, cărţi şi aş adăuga şi evenimente/situaţii, dar nu aş vrea să te sperii. 🙂

EN: More than three weeks have passed since I first listened the Mad Men intro. I do not know exactly what is the reason for me playing repetively these episodes, but the fight is somewhere between the fact that the action takes place around an advertising agency in the 1960s and, so, the becoming PR in person, wanted to deepen the field and that, on Imdb, in front of the show, there was „drama” – my weakness when it comes to movies, books and I would add even events / situations, but I would not want to scare you. 🙂

RO: Din primele minute ale sezonului I şi până acum am încercat să văd dacă dispare vreun personaj fără explicaţie, căci, dacă te vei hotărî să urmăreşti Mad Men vei observa că absolut toată lumea fumează fără oprire, aşa că nu te-ai mira ca unuia dintre actori să i se facă rău de la nicotina, evident, în exces. Singurii pe care nu îi văzusem aprinzându-şi ţigările fuseseră copiii personajului principal, însă nu am apucat să o gândesc în totalitate căci mi s-a dovedit imediat că nu puteau rata nici ei ocazia. Atât de multe ţigări aprinse, stinse, aprinse, stinse, aprinse, stinse, încât mi-am zis să dau un search rapid pe Google să aflu ce se ascundea, de fapt, în spatele pachetului de, aşa zis, Lucky Strike, şi am aflat că nu pufăiau ţigările clasice, toxice, care îţi creează dependenţa ce le face pe acestea imperioase, ci doar nişte falsuri, ce aveau la bază plante.

EN: From the first minutes of season I until now, I have tried to see if any character disappears without explanation, because if you decide to watch Mad Men you will notice that everyone absolutely smokes without stopping, so you would not marvel like one of actors to be harmed from nicotine, obviously in excess. The only ones I had not seen to light their cigarettes had been the children of the main character, but I did not manage to think entirely of it because it proved to me immediately that they could not miss the opportunity. So many litted and putted out cigarettes seen in the series, that I said to myself to do a fast Google search to find out what was hidden actualy behind the Lucky Strike pack and I found out that they were not smoking the classic-toxic cigaretts that were addictive but some fakes that were made from plants.

RO: După şapte sezoane în care urmăreşti, ca nefumător, poate, fiecare şcenă ce include scrum, fum & co, ceea ce chiar acoperă 85% din serial, e imposibil să nu îţi doreşti să iţi aprinzi la cafea o ţigară, pretinzând că îl aştepţi pe Don Draper să se întoarcă acasă şi să te sărute fugitiv, având în minte ţigara pe care şi-o aprinde în gând, chiar în timp ce buzele lui erau încă ocupate cu ale tale, dar le abandonează pentru un Lucky Strike. Să fi fost acesta motivul pentru care am început să caut o alternativă la ţigările lor fără nicotină? Poate că da, şi nu pot să îţi spun decât că dorinţa mi-a fost îndeplinită de Nara Luxury Narghile – fără tutun, fără nicotină sau gudron, m-am desfăţat cu ţigările acestea electronice care miros demenţial datorită aromelor diferite pe care le oferă:

EN: After seven seasons you’re watching as non-smoker, maybe every scene that includes crumble, smoke & co, which even covers 85% of the series, it’s impossible not to want to burn a cigarette with your coffee, pretending to wait for Don Draper to come back home and kiss you fugitive, having in mind the cigarette he’s lighting in his mind, even while his lips were still busy with yours but abandoning them for a Lucky Strike. Was that the reason why I started looking for an alternative to their nicotine-free cigarettes? Maybe it is, and I can only tell you that my wish was fulfilled by Nara Luxury Narghile – no tobacco, no nicotine or tar, I have enjoyed these electronic cigarettes that smell demential because of the different flavors they offer:

Tutti-frutti (fruit mix)

Fruit mix with mint

Peach with menthol note

Pomegranate with menthol note

Blackberry with menthol note

RO: Pot să jur că producătorii serialului de care îţi vorbeam ar fi introdus răsfăţul meu, acum, preferat, în cateva episoade, dar cum nu exista în timpul filmărilor, în seara aceasta voi urmări ultimul episod, fumând cot la cot cu Don, deşi nu e acelaşi lucru, căci pariez că numai dormitorul meu va mirosi a mure.

EN:  I can swear that the producers of the series I was talking to would have introduced my favorite treat now in a few episodes, but as they did not exist during the shootings, tonight I will watch the last episode, smoking alongside Don, though it’s not the same thing, for I bet that only my bedroom will smell like blackberry.

Sorry, Don. I have got something better! 🙂

With love,

C

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.